Dlaczego warto wybrać podręcznik “New Matura Solutions”

Warto wiedzieć, że jest to wydanie bestsellerowego kursu, którego celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że podręcznik jest zgodny z najnowsza podstawą programową. Nie można również zapomnieć, że stworzono go przy ścisłej współpracy zarówno z nauczycielami, jak i egzaminatorami maturalnymi. Dlaczego warto zdecydować się na podręcznik New Matura Solutions.

Jakie są atuty podręcznika New Matura Solutions?

Warto przede wszystkim wiedzieć, że New Matura Solutions Pre-Intermediate i Intermediate jest to książka charakteryzująca się wyższym poziomem w porównaniu do pierwszego wydania kursu. Można zauważyć, że podręcznik będzie wyróżniał się nie tylko bardziej zaawansowanym, ale również trudniejszym słownictwem. W ten sposób zdecydowanie lepiej można będzie przygotować uczniów zarówno do matury pisemnej, jak i ustnej. Ponadto nagrania są dłuższe, a ćwiczenia trudniejsze. Maturzyści mają dzięki temu możliwość zdecydowanie lepszego rozwijania umiejętności rozumienia ze słuchu. Zaletą omawianego podręcznika jest także fakt, że posiada zdecydowanie więcej ćwiczeń gramatycznych o zróżnicowanym poziomie. W ten sposób znacznie łatwiej będzie nauczycielowi przeprowadzać lekcje w klasach, w których uczniowie stoją na innym poziomie językowym. 

Dlaczego warto zdecydować się także na zeszyt ćwiczeń?

Zeszyt ćwiczeń zdecydowanie pomaga w przygotowaniach uczniom, którzy pracują samodzielnie w domu. Należy zaznaczyć, że w sekcji Matura Builder osoby zainteresowane mają możliwość korzystania z dwujęzycznych słowniczków maturalnych praktycznie po każdym z rozdziałów. W ten sposób możliwe jest powtórzenie słownictwa z określonego tematu maturalnego. bardzo dużym atutem zeszytu ćwiczeń są także ćwiczenia na rozumienie ze słuchu znajdujące się na CD.

Koniecznie należy również zdawać sobie sprawę, że każda lekcja jest niezwykle praktyczna. Uczniowie mają bowiem możliwość nabycia istotnych umiejętności, które są później sprawdzane na egzaminie maturalnym.

Jakie są jeszcze atuty omawianego rozwiązania?

Wersja zawiera przede wszystkim zdecydowanie więcej materiałów przeznaczonych dla nauczycieli. Osoby przygotowujące uczniów do matury mają do dyspozycji bardzo bogaty zestaw materiałów, który można kopiować praktycznie do każde lekcji. Należy do nich zaliczyć ćwiczenie powtórzeniowe, komunikacyjne czy poszerzające materiał z omawianego podręcznika. Nauczyciel może także korzystać z zestawu 21 kolorowych, dwustronnych kart o formacie A4 z zadaniami umożliwiającymi odpowiednie przygotowanie się do matury ustnej.

Edukacja zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com